De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) moet zodanig worden gewijzigd dat de bedrijfsopvolging duidelijker en eenvoudiger wordt. Dat is de strekking van een motie die de Tweede Kamer op 22 december 2022 heeft aangenomen.

Volgens de motie kent Nederland in Europa een van de minst gunstige bedrijfsopvolgingsregelingen.

De motie is ingediend bij het debat over het bedrijfslevenbeleid. Er zijn nog twee andere moties aangenomen. Deze gaan over intellectueel eigendom en octrooirecht. Een motie over gezamenlijke richtlijnen met verhuurders voor het bieden van maatwerk aan MKB-ondernemers die in de knel komen ten aanzien van de huurlasten, is overgenomen door de regering.

Lees ook het thema: De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Schenk- en erfbelasting

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 2 januari

36

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen