Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de activiteiten van X als kunstschilder geen bron van inkomen vormen. De objectieve voordeelsverwachting ontbreekt. De schenking van een schilderij aan een stichting is geen gift.

X verricht activiteiten als kunstschilder. Vanaf het jaar 2005 zijn de resultaten verliesgevend. Het opgegeven verlies in de aangifte ib/pvv 2012 wordt niet geaccepteerd. De activiteiten vormen volgens de inspecteur geen bron van inkomen. Ook wordt de schenking van een eigen schilderij aan een stichting niet geaccepteerd als aftrekbare gift. X komt uiteindelijk in hoger beroep.

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is in het jaar 2012 met betrekking tot de kunstenaars-activiteiten van X geen sprake van een objectieve voordeelsverwachting. Er is geen van een bron van inkomen en X is geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Het verlies is terecht gecorrigeerd. Het hof overweegt verder dat de stichting door de schenking van het schilderij niet is verrijkt. Er is evenmin sprake van een schenking uit vrijgevigheid. Er kan niet worden gesproken van een aftrekbare gift. Het hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.2

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 23 oktober

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen