De totale loonheffingopbrengst van de mogelijkheid voor afkoop van het opgebouwde pensioen in eigen beheer door directeur-grootaandeelhouders in de jaren 2017 tot en met 2019 bedraagt bijna € 3,5 miljard. Dit is € 97 miljoen meer dan geraamd. Dat schrijven de Staatssecretarissen van Financiën aan de Eerste Kamer in een fiscale moties- en toezeggingenbrief.

Het jaar 2019 was het laatste jaar waarin afkoop of omzetting van een pensioen in eigen beheer fiscaal gefaciliteerd mogelijk was. In het jaar 2019 hebben in totaal 18.227 directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van de mogelijkheid gebruikgemaakt, 16.542 dga’s kozen voor omzetting in een oudedagsverplichting en 1.685 dga’s voor afkoop.

In de brief wordt tevens ingegaan op een aantal toezeggingen ten aanzien van onder andere contact met de Europese Commissie over het risico van dubbele belastingheffing door de richtlijnen ATAD1 en ATAD2, de implementatie van ATAD1 door andere EU-lidstaten, de doenvermogentoets en het publiekelijk bekend maken van namen van overtredende adviseurs.

Bij het publiekelijk bekend maken van namen van adviseurs is gewaarborgd dat dit dient te gebeuren middels een zorgvuldige besluitvorming door de Regeling openbaarmaking vergrijpboeten, waar meerdere personen bij betrokken moeten zijn. Dit wordt bepaald door het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst waarin staat dat voor het besluit tot het openbaar maken van een bestuurlijke boete aan fiscale dienstverleners, toestemming op directeurenniveau vereist is.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Loonbelasting, Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 16 juni

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen