De Belastingdienst wijst de alleenstaande ouderenkorting niet automatisch af. Bij de beoordeling of recht bestaat op de korting kijkt de Belastingdienst naar de indicatie recht op de aanstaande ouderenkorting die wordt verstrekt door de SVB.

Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën naar aanleiding van Kamervragen van het lid Grinwis (CU) over het afwijzen van de alleenstaande ouderenkorting bij ouderen die gehuwden AOW ontvangen, maar waarvan de partner is opgenomen in een verpleegtehuis.

Als de partner wordt opgenomen in een verpleegtehuis kan een verzoek worden gedaan bij de SVB voor het alsnog toekennen van de alleenstaande AOW. Als de belastingplichtige dit niet doet, wordt door de SVB geen indicatie recht op alleenstaande ouderenkorting doorgegeven aan de Belastingdienst.

De Belastingdienst beoordeelt of er toch recht bestaat op de korting door te kijken naar het voorafgaande belastingjaar. Als in dat jaar de alleenstaande ouderenkorting is toegekend, wordt deze ook toegekend voor het huidige jaar. Wanneer de belastingplichtige in het voorafgaande jaar geen alleenstaande ouderenkorting heeft ontvangen, wordt eerst een vooraankondiging afwijking op de aangifte gestuurd, waarop nog gereageerd kan worden. De gevraagde alleenstaande ouderenkorting wordt niet automatisch afgewezen.

Op dit moment wordt onderzocht hoe de communicatie richting de doelgroep verder kan worden verbeterd.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 8.18

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 20 maart

109

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen