Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het feit dat in de aangifte een fout is gemaakt in het nadeel van X en de aanslag conform deze foutieve aangifte wordt opgelegd, niet tot gevolg heeft dat X niet in verzuim is wanneer hij te laat bezwaar maakt of om ambtshalve vermindering verzoekt.

X geeft jarenlang zijn eigen AOW-uitkering en die van zijn vrouw aan in zijn aangiften IB/PVV. In 2021 herziet de inspecteur de IB-aangifte 2016 van X, omdat hij de AOW-uitkering dubbel heeft aangegeven. X dient daarop een verzoek om ambtshalve vermindering in van de IB-aanslagen 2010 - 2015. De inspecteur wijst dit verzoek af wegens termijnoverschrijding. Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat overschrijding van de vijfjaarstermijn verschoonbaar is in de zin van art. 6:11 Awb. De inspecteur heeft de IB-aangifte 2014 namelijk gecorrigeerd, maar X niet op de hoogte gesteld van de reden van de correctie (de dubbele AOW-uitkering). De rechtbank concludeert aan de hand van het voorgaande dat het te laat indienen van het verzoek om ambtshalve vermindering is veroorzaakt doordat X pas in 2021 op de hoogte is geraakt van de fout. De rechtbank vermindert de IB-aanslagen 2010 - 2015.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het feit dat in de aangifte een fout is gemaakt in het nadeel van X en de aanslag conform deze foutieve aangifte wordt opgelegd, niet tot gevolg heeft dat X niet in verzuim is wanneer hij te laat bezwaar maakt of om ambtshalve vermindering verzoekt. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van X zelf om jaarlijks een juiste aangifte IB in te dienen. Daarbij is verder ook niet van belang of de fout was opgevallen als de inspecteur met een normale zorgvuldigheid kennis zou hebben genomen van de aanslag. Ook is niet van belang dat dezelfde fout in een eerder jaar door de inspecteur is gecorrigeerd en dat niet heeft gemeld bij X. Wel blijven de rechtsgevolgen van de uitspraak van de rechtbank in stand.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 7:15

Algemene wet bestuursrecht 6:11

Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 45aa

Wet inkomstenbelasting 2001 9.6

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 20 maart

32

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen