Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de rechtbank het verzoek ruim voorafgaand aan de mondelinge behandeling heeft ontvangen, zodat zij het verzoek had moeten opvatten als een verzoek om uitstel van de zitting.

X heeft een geschil met de inspecteur over zijn persoonsgebonden aftrek in de IB-sfeer. Rechtbank Gelderland behandelt de zaken op 26 oktober 2021 om 16.20 uur. In de uitspraak staat vermeld dat X zonder voorafgaande kennisgeving niet is verschenen. Het onderzoek is vervolgens om 16:32 uur gesloten. In hoger beroep stelt X dat hij per e-mail van 26 oktober 2021 om 7:49 uur heeft verzocht om de rechtbankzitting te verplaatsen wegens ziekte. Door het desondanks sluiten van het onderzoek stelt X ten onrechte niet in de gelegenheid te zijn geweest om ‘nog enkele zwaarwegende feiten aan de orde te brengen’.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de rechtbank het verzoek ruim voorafgaand aan de mondelinge behandeling heeft ontvangen, zodat zij het verzoek had moeten opvatten als een verzoek om uitstel van de zitting. In de bestreden uitspraak is de e-mail van X ten onrechte aangemerkt als de inbreng van een nader stuk waarin wordt verzocht om heropening van het onderzoek. Het beroep van X is gegrond. De zaken worden teruggewezen naar de rechtbank om, na partijen in de gelegenheid te hebben gesteld aanwezig te zijn bij een nadere mondelinge behandeling, opnieuw uitspraak te doen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:56

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 20 maart

23

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen