Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat bij de levering van zelfzorgproducten het algemene BTW-tarief van toepassing is. Het vereiste, voor toepassing van het verlaagde BTW-tarief, dat een handelsvergunning moet zijn verleend, is niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel.

X nv exploiteert supermarkten, drogisterijen en een webwinkel. Volgens X nv is het algemene BTW-tarief niet van toepassing bij de levering van een aantal zelfzorgproducten, zoals tandpastas, zonnebrandcrèmes, mondwaters, antiroos-shampoos en neussprays. Op de levering van deze producten is volgens X nv, ondanks het feit dat geen handelsvergunning is verleend, het verlaagde tarief ex Tabel I, post a.6 van toepassing. X nv stelt daarbij dat het vereiste dat een handelsvergunning moet zijn verleend, in strijd is met het evenredigheidsbeginsel.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat bij de levering van zelfzorgproducten het algemene BTW-tarief van toepassing is. Het vereiste, voor toepassing van het verlaagde BTW-tarief, dat een handelsvergunning moet zijn verleend, is niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel. Dat een handelsvergunning moet zijn verleend is namelijk een onderscheidend criterium in verband met de bewezen werking. Dit is ook niet onevenredig of disproportioneel. Ook het neutraliteitsbeginsel is niet geschonden. Daarbij overweegt de rechtbank onder andere dat de door X nv overgelegde bewijsmiddelen geen aanleiding geven om te oordelen dat sprake is van soortgelijke producten. Het gelijk is aan de inspecteur.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Besluit toelichting op de reikwijdte en toepassing van Tabel I bij de Wet op de omzetbelasting 1968 6

Wet op de omzetbelasting 1968 9

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Rubriek: Omzetbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 8 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

  132
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen