Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat bij een digitale variabele bedrijfsvergunning geen sprake is van parkeren met vergunning indien de auto waarmee is geparkeerd niet via de bijbehorende app is aangemeld.

X is het niet eens met een naheffingsaanslag parkeerbelasting van de gemeente Breda. X beschikt over een variabele bedrijfsparkeervergunning. Voorwaarde voor het juiste gebruik van deze vergunning is dat de auto waarmee wordt geparkeerd via een app aangemeld moet zijn. Deze aanmelding heeft niet plaatsgevonden, maar X stelt dat dit dagelijkse routine is en er sprake moet zijn geweest van een systeemfout.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat bij een digitale variabele bedrijfsvergunning geen sprake is van parkeren met vergunning indien de auto waarmee is geparkeerd niet via de bijbehorende app is aangemeld. Aangezien de auto waarmee X heeft geparkeerd niet via die app was aangemeld, heeft X niet volgens de voorwaarden van die vergunning geparkeerd. X heeft van zijn stelling dat sprake is van een systeemfout geen bewijs aangedragen. Nu X niet met een vergunning heeft geparkeerd, had hij de parkeerbelasting ter plekke moeten voldoen. Nu ook dat niet is gedaan, heeft de heffingsambtenaar terecht een naheffingsaanslag parkeerbelasting aan X opgelegd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 225

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 30 januari

15

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen