A-G Ettema is van mening dat de eerstelijnszorgverleners als leden van de werkgroepen geen individuele taken of verantwoordelijkheden hebben, maar een gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid. De stichting is binnen het samenwerkingsverband slechts declarant bij de zorgverzekeraar.

X exploiteert een huisartsenpraktijk en verricht naast deze werkzaamheden ondersteunende en coördinerende diensten voor een stichting die tot doel heeft het op elkaar afstemmen van geïntegreerde eerstelijnszorg. Bij de stichting zijn ook andere huisartsen, diëtisten, apothekers en fysiotherapeuten aangesloten. In geschil is of de door X verrichte werkzaamheden voor de stichting opgaan in zijn van BTW vrijgestelde prestatie als huisarts. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden zijn de diensten voor de stichting niet vrijgesteld van BTW. De activiteiten van X en van de stichting kunnen niet worden gezien als één samengestelde prestatie. De diensten die X voor de stichting verricht, vallen niet onder de medische vrijstelling en ook niet onder de sociaal-culturele vrijstelling. X en de andere eerstelijnszorgverleners gaan in cassatie.

Advocaat-Generaal Ettema is van mening dat de eerstelijnszorgverleners als leden van de werkgroepen geen individuele taken of verantwoordelijkheden hebben, maar een gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid. Zij verrichten de werkzaamheden of handelingen als lid van de werkgroep en dus niet op eigen naam, voor eigen rekening en/of onder eigen verantwoordelijkheid. Als zij toch zelfstandig als ondernemer optreden voor de activiteiten ten behoeve van het samenwerkingsverband, dan is door het hof aan de tekst en toelichting van post b.20 een te strikte uitleg gegeven. De vrijstelling is namelijk in het leven geroepen voor samenwerkingsverbanden die kosten voor zorgprestaties declareren volgens de Nza-beleidsregels. De term samenwerkingsverband in post b.20 duidt op een samenwerkingsverband in brede zin, inclusief de aangeslotenen. De stichting is binnen het samenwerkingsverband slechts declarant bij de zorgverzekeraar. De A-G concludeert tot gegrondverklaring van het beroep van X en de andere eerstelijnszorgverleners.

Lees ook het thema Medische vrijstelling: vrijgesteld van btw of toch belast?

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 b.20

Wet op de omzetbelasting 1968 11

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Editie: 30 januari

8

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen