Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de zorgtoeslag van X terecht is verlaagd omdat haar inwonende nicht toeslagpartner is. Bovendien heeft de nicht geen zorgverzekering afgesloten, terwijl zij wel verzekeringsplichtig is. Daarom komt X niet in aanmerking voor een hogere zorgtoeslag.

Belanghebbende, X, is in de Basisregistratie Personen ingeschreven op een adres, waarop ook haar nicht is ingeschreven van 31 januari 2019 tot 3 december 2019. Tot 20 september 2019 heeft deze nicht geen zorgverzekering afgesloten in Nederland. X ontvangt een voorschot zorgtoeslag 2019 van € 1.189. In 2020 wordt de zorgtoeslag definitief berekend op € 678. In geschil is de hoogte van de zorgtoeslag en of verweerder terecht zorgtoeslag van eiseres heeft teruggevorderd.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de nicht een deel van 2019 toeslagpartner van X is. Zij stond met X en haar twee minderjarige kinderen op hetzelfde adres ingeschreven en er is geen schriftelijke overeenkomst waaruit blijkt dat zij de woning huurde van X. Ook komt X niet in aanmerking voor een hogere zorgtoeslag omdat de nicht wel verzekeringsplichtig was, maar van februari tot 20 september 2019 geen zorgverzekering had afgesloten. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 26

Wet langdurige zorg 2.1.1

Wet langdurige zorg 1.2.1

Zorgverzekeringswet 10

Zorgverzekeringswet 2

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 5

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 3

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Editie: 30 januari

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen