Als reactie op het artikel “ExxonMobil maakt van Guyana het perfecte oliewingewest, maar heeft wel haast” gaat staatssecretaris Van Rij van Financiën in op de fiscale aspecten gerelateerd aan internationale olie-investeringen. Hij besteedt aandacht aan de Amerikaanse en de Nederlandse fiscale behandeling en de implementatie van de minimumbelasting.

Het NRC schrijft over kosten van in Nederlandse ingeschreven Guyana-bv’s die in de VS als aftrekpost kunnen worden opgevoerd. De staatssecretaris legt uit dat door het check-the-box systeem in de VS het kan zijn dat een Nederlandse bv door de VS als transparant wordt beschouwd. Hierdoor worden in principe alle inkomsten en kosten aldaar in de belastingheffing betrokken, waarna vaak regels ter voorkoming van dubbele belasting toegepast worden.

Daarnaast wordt in het artikel geschreven over Nederlandse bv’s die olieboringen zouden doen voor de kust van Guyana. Nederlandse fiscale aspecten die kunnen spelen bij investeringen door een Nederlandse bv in het buitenland zijn onder andere de deelnemingsvrijstelling en de liquidatieverliesregeling. De laatste is vanaf 2021 versoberd om buitenlandse verliezen die ten laste van de Nederlandse belastinggrondslag kunnen worden gebracht te beperken. Voor toepassing van de liquidatieverliesregeling zijn een temporele, territoriale en materiële voorwaarde aangebracht. In geval van Guyana wordt niet voldaan aan de territoriale voorwaarde.

Tot slot wordt in het NRC-artikel de minimumbelasting genoemd. De staatssecretaris geeft aan dat de waarborg voor snelle implementatie in het systeem van de Pijler 2-regels zelf ligt. Staten die de regels niet (tijdig) implementeren geven hiermee mogelijk heffingsrechten op aan andere staten. Andere staten kunnen voornamelijk bijheffen over hun laagbelaste groepsentiteiten. Verder gaat Van Rij in op de toepassing van de tijdelijke onderbelastewinstbijheffing veiligehavenregel.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 28 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

276

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen