Hof Amsterdam oordeelt dat de heffingsambtenaar aannemelijk maakt dat er bij het begin van het belastingjaar in elk geval vijf verschillende verhuurde percelen zijn, die direct of indirect op de gemeentelijke riolering zijn aangesloten.

X bv is eigenaar van een kantoorvilla, waarvan het hoofdgebouw uit 1864 en het koetshuis uit 1900 dateert. De villa wordt in delen verhuurd aan tenminste vijf zakelijke huurders. In geschil is of terecht vijf aanslagen rioolheffing aan X bv zijn opgelegd. Volgens Rechtbank Noord-Holland is voor de objectafbakening in het kader van het rioolrecht bepalend hoeveel afzonderlijke WOZ-objecten er zijn. X bv gaat in hoger beroep.

Hof Amsterdam oordeelt dat de heffingsambtenaar aannemelijk maakt dat er bij het begin van het belastingjaar in elk geval vijf verschillende percelen zijn. Deze vijf onroerende zaken in de zin van de Wet WOZ zijn direct of indirect op de gemeentelijke riolering aangesloten, zodat terecht vijf aanslagen rioolheffing zijn opgelegd. X bv is naar aanleiding van een eerdere procedure en na een inpandige opname uitdrukkelijk akkoord gegaan met de objectafbakening, bestaande uit vijf objecten met ingang van het jaar 2018. Het beroep van X bv is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 16

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Waardering onroerende zaken

Editie: 28 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

186

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen