Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Credidam een dienst in de zin van de BTW-richtlijn verricht. Daarbij is van belang dat zij de geïnde compensaties verdeelt en aan de auteurs betaalt. Daarnaast is ook van belang dat zij op deze compensaties een beheersvergoeding inhoudt.

Het Roemeense Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam) is een organisatie voor collectief beheer van auteurs- en naburige rechten. Zij houdt zich met name bezig met de inning en verdeling van compensaties die aan de auteurs verschuldigd zijn door de gebruikers van hun diensten. Om haar kosten te dekken, int zij een beheersvergoeding, die op die compensaties wordt ingehouden. Credidam is het er niet mee eens dat de compensatie die wordt geïnd niet binnen de werkingssfeer van de BTW valt, maar dat de beheersvergoeding die op die compensatie wordt ingehouden wél aan de BTW is onderworpen. De Roemeense rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Credidam een dienst in de zin van de BTW-richtlijn verricht. Daarbij is van belang dat zij de geïnde compensaties verdeelt en aan de auteurs betaalt. Daarnaast is ook van belang dat zij op deze compensaties een beheersvergoeding inhoudt. Deze beheersvergoeding wordt ingehouden ter dekking van de kosten en is verschuldigd door de auteurs. Daarbij is verder wel van belang dat de ontvangen compensaties geen tegenprestatie vormen voor diensten in de zin van de BTW-richtlijn 2006/112 die door de auteurs voor de gebruikers zijn verricht.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Omzetbelasting, Europees belastingrecht

Editie: 8 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

222

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen