De Hoge Raad oordeelt dat het OLAF voor het rechtmatig uitoefenen van zijn bevoegdheden niet afhankelijk is van het bestaan van een door de EU met Taiwan als derde land gesloten overeenkomst voor samenwerking en wederzijdse bijstand.

X Limited is een in de Volksrepubliek China gevestigde fabrikant van zonnepanelen. In 2014 zijn door twee bedrijven, in naam en voor rekening van een aangever, in totaal 21 aangiften gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van zonnepanelen met als land van oorsprong en verzending Taiwan. Volgens het Europees Bureau voor fraudebestrijding (Office européen de lutte antifraude of OLAF) zijn de panelen echter enkel in Taiwan overgeladen en is China het werkelijke land van oorsprong. In geschil is of X LTD door de inspecteur terecht is aangemerkt als de Chinese producent/exporteur en schuldenaar van de invoerrechten (antidumping en compenserende rechten) van ruim € 8 mln. Hof Amsterdam oordeelt dat het OLAF bevoegd is onderzoek in te stellen in een derde land, ook als daaraan geen overeenkomst voor samenwerking en wederzijdse bijstand ten grondslag ligt. Het OLAF mag gebruik maken van de (vrijwillige) medewerking van de Taiwanese autoriteiten en bedrijven. De inspecteur maakt met de onderzoeksresultaten van het OLAF aannemelijk dat de panelen van Chinese oorsprong zijn. X LTD stelt in cassatie dat het OLAF zonder juridische grondslag gegevens heeft uitgewisseld met de Taiwanese (douane)autoriteiten en aldaar ter plaatse onderzoek heeft gedaan.

De Hoge Raad oordeelt dat het OLAF voor het rechtmatig uitoefenen van zijn bevoegdheden niet afhankelijk is van het bestaan van een door de EU met Taiwan als derde land gesloten overeenkomst voor samenwerking en wederzijdse bijstand. De autoriteiten van Taiwan hebben vooraf ingestemd met het onderzoek en hebben toegezegd om de nodige bijstand te verlenen. Er is dus geen aanleiding om de door OLAF in Taiwan vergaarde informatie als bewijs uit te sluiten (zie HR 5 juli 2024, ECLI:NL:HR:2024:905). Ook voor het overige is het beroep van X LTD ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Europees belastingrecht, Internationaal belastingrecht, Douane

Editie: 8 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

22

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen