Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat onvoldoende is gemotiveerd dat het niet mogelijk zou zijn een zoekslag naar de meest gangbare persoonsgegevens van X te verrichten in de applicaties of systemen van de Belastingdienst.

X vraagt bij de Belastingdienst op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om inzage in zijn persoonsgegevens. In geschil is of met de verwijzing naar ‘Mijn Toeslagen’ en ‘Mijn Belastingdienst’ voldoende inzage is verleend in zijn persoonsgegevens. Volgens de Belastingdienst is het verzoek van X namelijk een 'fishing expedition'.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat onvoldoende is gemotiveerd dat het niet mogelijk zou zijn een zoekslag naar de meest gangbare persoonsgegevens – de NAW-gegevens en het burgerservicenummer – te verrichten in de applicaties of systemen van de Belastingdienst. De omstandigheid dat per systeem of applicatie moet worden ingelogd of dat niet iedere belastingmedewerker toegang tot een systeem of applicatie – zoals het systeem Fraude Signalering Voorziening (FSV) – heeft, rechtvaardigt zonder nadere motivering niet de conclusie dat dit een onevenredige inspanning vraagt van de Belastingdienst. De Minister van Financiën wordt daarom opgedragen een nieuw besluit te nemen met inachtneming van deze uitspraak. X krijgt een proceskostenvergoeding van € 1068 en het griffierecht wordt vergoed.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 22 juli

Carrousel: Carrousel

  442
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen