De Belastingdienst moet geen nieuwe niet-fiscale taken meer uit gaan voeren. Dat adviseren de onderzoekers van ABDTOPConsult in het onderzoeksrapport ‘Alternatieve uitvoerders Belastingdienst’. Het rapport is met een begeleidende brief door Minister Hoekstra van Financiën naar de Tweede Kamer gestuurd.

De voormalige staatssecretaris van Financiën heeft ABDTOPConsult gevraagd om te onderzoeken welke huidige en nieuwe taken of werkzaamheden van de Belastingdienst door andere uitvoerders verricht zouden kunnen worden. ABDTOPConsult constateert dat de uitvoeringsopgave voor de Belastingdienst de afgelopen decennia is uitgebreid met een groot aantal fiscale en niet-fiscale taken. Deze taken zorgen in totaliteit voor additionele organisatorische en uitvoeringstechnische complexiteit en soms ook veel politiek-bestuurlijke aandacht.

Voor taken die tot doel hebben zowel belastinginkomsten te genereren als het dienen van andere niet-fiscale beleidsdoelen wordt geadviseerd om aan de hand van een aantal toetsingscriteria te beoordelen of uitvoering door de Belastingdienst dan wel door een alternatieve uitvoerder de voorkeur heeft.

De minister schrijft dat het opgestelde rapport en de daarin opgenomen aanbevelingen grondig zullen worden bestudeerd bij de verdere uitwerking van de structuuraanpassing van de Belastingdienst.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Editie: 22 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

  772
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen