Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat betaalde belastingen niet als periodieke gift in aftrek kunnen worden gebracht.

X trekt in zijn aangifte IB/PVV 2016 betaalde belastingen af als overige periodieke giften. De inspecteur weigert de aftrek. X gaat in hoger beroep. Ter discussie staat de vraag of belastingen als periodieke gift in aftrek kunnen worden gebracht onder de noemer verplichte bijdragen.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X de belastingen niet als gift in aftrek kan brengen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever met de term “verplichte bijdragen” niet de bedoeling heeft belastingen in aftrek toe te laten. Nu geen sprake is van een gift komt het hof niet toe aan toetsing aan overige voorwaarden voor periodieke giften. Het beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.33

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 22 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

  303
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen