De Minister van Financiën heeft bij de beantwoording van ruim 130 feitelijke vragen over de brief ‘Versterken besturing Belastingdienst’ geantwoord dat het besluit om de Douane en Toeslagen te ontvlechten voortvloeit uit eerdere stappen.

In de brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat in 2017 de Commissie Onderzoek Belastingdienst al had geadviseerd om de douane te verzelfstandigen. In het bijgevoegde briefadvies ‘Tussenbalans onderzoek structuur en besturing Belastingdienst’ van ABDTOPConsult constateert deze dat de huidige sterk gecentraliseerde besluitvorming van de Belastingdienst als nadeel heeft dat er een lange lijn bestaat van de werkvloer naar de – in verhouding - smalle top. De ontvlechting van de interne en externe sturing van Toeslagen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de sturing op het toeslagendeel van de Belastingdienst.

Door het ontvlechten van de onderdelen Toeslagen en Douane wordt beoogd de span of control te verkleinen om de managementaandacht voor deze dienstonderdelen te vergroten waardoor problemen eerder gesignaleerd en opgepakt kunnen worden.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 22 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

  455
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen