Op 12 september 2020 bespreekt de Ecofinraad de discussie binnen de OESO over de belastingheffing van de digitale economie en welke gevolgen dit heeft voor verdere eventuele vervolgstappen in de EU. Nederland is van mening dat eventuele Europese initiatieven op dit vlak als doel moeten hebben om de voortgang van de wereldwijde discussie over de digitale economie zoveel mogelijk te ondersteunen. Dit schrijft minister Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer.

Nederland steunt het werk van dit OESO-project. Een wereldwijde oplossing voor belastingheffing van de digitale economie heeft de voorkeur. Echter, voorkomen moet worden dat de noodzaak tot een wereldwijde oplossing leidt tot een impasse waarbij landen op elkaar blijven wachten. Hier ligt een mogelijkheid voor de EU om, waar nodig, de voortgang te behouden van de besprekingen over de digitale economie, aldus Hoekstra.

De OESO-discussie over de digitale economie omvat twee pijlers. In pijler 1 wordt een nieuwe manier van winstverdeling geïntroduceerd en in pijler 2 een minimumniveau aan winstbelasting. De OESO wil in oktober 2020 voor beide pijlers een “blauwdruk” presenteren. De Kamer wordt hierover geïnformeerd.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 9 september

Informatiesoort: VN Vandaag

  262
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen