Een transitievergoeding kan leiden tot een hoger toetsingsinkomen en daarmee leiden tot terugvordering van toeslagen. Een transitievergoeding kwalificeert als loon uit vroegere arbeid en maakt daarmee onderdeel uit van het toetsingsinkomen. Dat schrijft staatssecretaris van Huffelen in antwoord op Kamervragen van de leden Leijten en Van Kent (beiden SP).

De terugvordering van toeslagen betekent niet automatisch dat de transitievergoeding daarmee haar doel verloren heeft. Het doel van de transitievergoeding is namelijk tweeledig. Naast het ondersteunen bij het maken van de transitie naar ander werk is de transitievergoeding bedoeld om de werknemer te compenseren voor het ontslag. Het toeslagenstelsel dient een ander doel. Het biedt gerichte inkomensondersteuning om de financiële toegankelijkheid van zorg, kinderopvang en een huurwoning te waarborgen. Het stijgen van inkomen en vermogen heeft als gevolg dat in mindere mate inkomensondersteuning nodig is. Als het wegvallen van loon uit tegenwoordige arbeid langere tijd aanhoudt kan dit, ondanks een transitievergoeding, op termijn juist leiden tot een hogere aanspraak op toeslagen.

De Belastingdienst beschikt niet over gegevens om na te kunnen gaan hoe vaak een transitievergoeding een terugvordering van toeslagen als gevolg heeft.

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Editie: 9 september

Informatiesoort: VN Vandaag

  355
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen