De Eerste Kamer heeft op 18 december 2018 ingestemd met negen fiscale wetsvoorstellen.

Het gaat om: het Belastingplan 2019, de Overige fiscale maatregelen 2019, het wetsvoorstel bedrijfsleven 2019, de fiscale vergroeningsmaatregelen 2019, wetsvoorstel aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen, het wetsvoorstel implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel, het wetsvoorstel modernisering kleineondernemersregeling, de implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD1) en het wetsvoorstel fiscale maatregel rijksmonumenten.

De Eerste Kamer nam drie moties aan. Hierin wordt de regering verzocht:

  • Om de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding jaarlijks te indexeren vanaf 1 januari 2020;
  • Het pakket Belastingplan voortaan te voorzien van een separate doenvermogenstoets;
  • In de subsidieregeling onderhoud rijksmonumenten op te nemen dat eigenaren bij ingrepen van meer dan € 70.000 in één jaar bij de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed vooraf een beoordeling kunnen verkrijgen welke kosten voor subsidie in aanmerking komen.

Het ministerie van Financiën heeft een brochure gepubliceerd met een compleet overzicht van alle wijzigingen uit het belastingpakket 2019.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2018

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 19 december

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

7

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen