Het Ministerie van Financiën heeft het jaarlijkse overzicht met wijzigingen in de belastingheffing voor het nieuwe jaar gepubliceerd. Hierin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste cijfermatige wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2019.

De inflatiecorrectie voor 2019 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 1,2 %.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 19 december

Informatiesoort: VN Vandaag

  1622
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen