Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur terecht geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleent aan een Nederlandse piloot die tijdelijk is gestationeerd in het Verenigd Koninkrijk. Bij de toepassing van het Belastingverdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk past geen uitgesplitste en gefragmenteerde toerekening van het loon.

X heeft de Nederlandse nationaliteit en woont in Nederland. In de periode van januari 2019 tot en met mei 2019 is hij in loondienst als piloot en gestationeerd in het VK. Zijn werkzaamheden bestaan uit het vliegen op vluchten binnen het VK, vliegen op internationale vluchten en overige werkzaamheden zoals training en stand-bye werkzaamheden. X maakt bezwaar tegen de aanslag IB/PVV 2019. In geschil is of X aanspraak kan maken op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting van elders belast inkomen voor een gedeelte van zijn VK-inkomen.

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur terecht geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting heeft verleend. Bij de toepassing van het Belastingverdrag NL-VK past geen uitgesplitste en gefragmenteerde toerekening van het loon die afhankelijk is van het aantal dagen dat de piloot traint, vliegt of ‘stand by’ is. Het hoger beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten 3

Besluit OESO-commentaar op artikel 15 en 17 OESO-modelverdrag (ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties, publieksgericht optreden) 15

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten 14

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Editie: 29 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

247

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen