De Tweede Kamer heeft op 28 maart 2024 het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen (36458) aangenomen. Het wetsvoorstel is als hamerstuk afgedaan.

Het doel van dit wetsvoorstel is om de Wtl beter te laten functioneren. Zo wordt het lage-inkomensvoordeel afgeschaft. Verder wordt het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer stapsgewijs afgeschaft. Daarnaast worden de voorwaarden van het loonkostenvoordeel verruimd, zodat werkgevers in meer gevallen in aanmerking komen voor het loonkostenvoordeel wanneer zij een werknemer met een arbeidshandicap gedeeltelijk herplaatsen binnen het bedrijf.

Rubriek: Loonbelasting

Editie: 29 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

261

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen