Hof Den Haag verleent nog een extra aftrek van € 168 in verband met uitgaven voor vervoer in verband met ziekte of invaliditeit. Dit leidt uiteindelijk, in verband met de verhoging, tot een extra aftrek van € 235.

X voert in zijn IB-aangifte € 12.900 op aan specifieke zorgkosten. Na bezwaar accepteert de inspecteur een aftrek van € 5909. Op het beroep van X oordeelt de rechtbank dat X niet aannemelijk maakt dat rekening moet worden gehouden met een hogere aftrek aan specifieke zorgkosten. Ook heeft de inspecteur de dwangsom juist vastgesteld en bestaat geen recht op immateriële schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Hof Den Haag verleent nog een extra aftrek van € 168 in verband met uitgaven voor vervoer in verband met ziekte of invaliditeit. Dit leidt uiteindelijk, in verband met de verhoging, tot een extra aftrek van € 235 (totaal € 6144). Het hof volgt daarbij de berekening waarbij wordt uitgegaan van een verbruik van de auto van 7,2 liter per 100 km en niet 5,9 liter. Voor de overige posten geldt dat de inspecteur voldoende kosten in aftrek heeft toegelaten. Ook heeft X geen recht op een hogere dwangsom dan het reeds toegekende bedrag.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 29 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

279

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen