Organisaties die voorheen belastingaangifte konden doen via het ondernemersportaal door gratis in te loggen, worden voorlopig gecompenseerd voor de noodzakelijke kosten die zij moeten maken om aan hun aangifteverplichting te kunnen voldoen. De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst hebben in een beleidsregel deze compensatieregeling uitgewerkt.

Deze beleidsregel is van toepassing op belasting- of inhoudingsplichtige organisaties die belastingaangifte moeten doen via het ondernemersportaal van de Belastingdienst. Zij kunnen verzoeken om compensatie van de noodzakelijke kosten voor de aanschaf van het Belastingdienst EH3-inlogmiddel. Organisaties die dit middel niet kunnen aanschaffen kunnen in aanmerking komen voor compensatie van noodzakelijke andere kosten, zoals de kosten voor de aanschaf en het gebruik van een softwarepakket of het door een intermediair laten indienen van de aangifte. Organisaties die geen aangifte kunnen doen via het ondernemersportaal, ongeacht of zij over eHerkenning zouden beschikken, komen niet in aanmerking voor compensatie. De compensatie bedraagt € 24,20 per kalenderjaar. Voor de aanschaf en het gebruik van een softwarepakket of het door een intermediair laten indienen van de belastingaangifte worden de werkelijke kosten (inclusief BTW) vergoed tot een maximum van, in totaal, € 450 per kalenderjaar.

De beleidsregel treedt in werking op 1 oktober 2020 en vervalt per 1 januari 2023.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Editie: 1 oktober

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen