Nederland heeft met België en Luxemburg een overeenkomst getekend om de gezamenlijke strijd tegen fiscale fraude te versterken. Dat schrijft Staatssecretaris van Financiën Snel aan de Tweede Kamer.

Internationale bestrijding tegen fraude is volgens de staatssecretaris belangrijk. Met deze overeenkomst kunnen de betrokken landen deelnemen aan digitale projecten die de automatische uitwisseling van informatie tussen landen mogelijk maken. Verder kunnen gezamenlijke studies worden uitgevoerd om nieuwe fraudeverschijnselen op te sporen. Ten minste eenmaal per jaar zullen de fiscale diensten van Nederland, België en Luxemburg op hoog niveau strategisch overleg voeren om de voortgang van de samenwerking te bespreken en impulsen te geven.

Met het intensiveren van de samenwerking de Benelux-landen een voortrekkersrol vervullen binnen de Europese Unie als het gaat om de aanpak van fiscale fraude.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 18 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

  260
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen