Per 1 juli 2024 worden lesvliegtuigen en vliegtuigen gebruikt voor de werkzaamheden van hulpdiensten uitgezonderd van de vliegbelasting. Daartoe is het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag gewijzigd.

Volgens het Belastingplan 2024 (V-N 2024/4.3.1) wordt per 1 juli 2024 het maximaal toegelaten startgewicht dat onderdeel is van de voor de vliegbelasting geldende definitie van “vliegtuig” verlaagd van 8616 kilogram naar 4000 kilogram. Hiermee wordt ook het vertrek van passagiers van vliegtuigen tussen 4000 kilogram en 8616 kilogram in de vliegbelasting betrokken. Bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) worden specifieke soorten vliegtuigen uitgezonderd van de definitie van “vliegtuig”. In de AMvB zijn definities opgenomen van lesvliegtuigen en vliegtuigen gebruikt voor de werkzaamheden van hulpdiensten.

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag 28a

Wet belastingen op milieugrondslag 72

[Nieuwsbron]

Rubriek: Milieuheffingen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 1 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

82

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen