Rechtbank Zeeland-West-Brabant is van oordeel dat X niet aannemelijk heeft gemaakt dat bij het zwembad naar zijn bestemming er sprake zou zijn van geen enkel privégebruik. X recht heeft geen recht op een hogere btw-teruggaaf.

Belanghebbende, X, laat een zwembad bouwen aan het woonhuis van haar vennoten. X stelt na realisatie het zwembad ter beschikking aan Fysio VOF voor fysiotherapeutische behandelingen.

In geschil is of de terbeschikkingstelling van het zwembad aangemerkt moet worden als de verhuur van een onroerende zaak.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant is van oordeel dat X niet aannemelijk heeft gemaakt dat bij het zwembad naar zijn bestemming er sprake zou zijn van geen enkel privégebruik. De omschrijvingen van de werkzaamheden die zijn verricht om het zwembad te realiseren en de aanvraag voor de vergunning beschrijven dat het gaat om een zwembad voor privégebruik. De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van verhuur van een onroerende zaak. Wegens privégebruik van het zwembad wordt de btw-vooraftrek beperkt.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 22 mei

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen