Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het in strijd met het EU-recht is dat Litdana van Litouwen niet de btw-winstmargeregeling mag toepassen. Dat de factuur van Handicare zowel melding maakt van de btw-winstmargeregeling als van de btw-vrijstelling, is daarbij niet van belang.

Het Litouwse Litdana UAB verkoopt gebruikte auto's. In 2012 verwerft Litdana gebruikte auto's van het Deense Handicare Auto A/S. De facturen met betrekking tot de verwerving van de auto's wijzen op de toepasselijke Deense wettelijke bepalingen, en vermelden dat de verkochte auto's zijn vrijgesteld van btw. Bij de doorverkoop van de auto's past Litdana de btw-winstmargeregeling toe. Naar aanleiding van een controle stelt de Litouwse Belastingdienst dat Litdana de btw-winstmargeregeling niet mag toepassen, omdat Handicare de btw-winstmargeregeling niet op de verkochte auto's had toegepast. De Litouwse rechter heeft prejudiciële vragen in deze procedure gesteld.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het in strijd met het EU-recht is dat Litdana van Litouwen niet de btw-winstmargeregeling mag toepassen. Dat de factuur van Handicare zowel melding maakt van de btw-winstmargeregeling als van de btw-vrijstelling, is daarbij niet van belang. Ook is volgens het Hof van Justitie EU niet van belang als uit een later uitgevoerde controle blijkt dat Handicare deze regeling niet daadwerkelijk heeft toegepast. Het Hof van Justitie wijst er vervolgens op dat het vorenstaande niet geldt als een belastingplichtige niet te goeder trouw heeft gehandeld, of niet alle hem ter beschikking staande redelijke maatregelen heeft genomen om te zorgen dat hij door de handeling die hij verrichtte, niet betrokken raakt bij belastingfraude.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Editie: 22 mei

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen