De Hoge Raad oordeelt dat de leeftijdsbeperking voor de aftrek van scholingsuitgaven niet in strijd is met de Richtlijn 2000/78/EG van 28 november 2000 noch met het algemene beginsel van non-discriminatie.

 
Belanghebbende, X, start op 32-jarige leeftijd een opleiding tot verkeersvlieger en voert in verband hiermee een bedrag van € 44.057 op aan scholingsuitgaven. De inspecteur weigert deze aftrek, aangezien de aftrek voor scholingsuitgaven buiten de standaardstudieperiode (een periode van niet meer dan zestien kalenderkwartalen na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar maar vóór het bereiken van de leeftijd van 30 jaar) is gemaximeerd op een bedrag van € 15.000. Het Hof van Justitie EU antwoordt op vragen van de Hoge Raad dat het niet in strijd met het EU-recht is dat Nederland de scholingsuitgaven van 30-plussers niet volledig in aftrek toelaat, terwijl dat voor personen die jonger zijn dan 30 jaar, onder voorwaarden, wel mogelijk is. Het Hof van Justitie EU overweegt daarbij wel dat er een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor dit verschil moet bestaan, door een legitiem doel op het gebied van werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid, en dat de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk moeten zijn. Het is aan de nationale rechter om na te gaan of daarvan sprake is.
 
De Hoge Raad oordeelt dat de leeftijdsbeperking voor de aftrek van scholingsuitgaven niet in strijd is met de Richtlijn 2000/78/EG van 28 november 2000 noch met het algemene beginsel van non-discriminatie. Doel van de regeling is de startpositie van jongeren op de arbeidsmarkt te versterken. De Hoge Raad is van oordeel dat de onderhavige aftrekregeling een geschikt instrument is om dit doel te bereiken. De regeling is passend en noodzakelijk. De wetgever heeft met het gewraakte onderscheid haar ruime beoordelingsmarge niet overschreden. Het cassatieberoep van X is ongegrond.
 
Bron uitspraak
 
Wetsartikelen
 
IB 2001 Artikel 6.30
 
EVRM Artikel 14
 
IVBPR Artikel 26
 
Datum: 19 mei 2017, zaaknummers 14/04751bisen ECLI:NL:HR:2017:911

 

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Hoge Raad

Editie: 22 mei

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen