De Minister van Financiën heeft het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB) van 28 juni 2016, nr. BLKB2016/695M (V-N 2016/36.5) gewijzigd. De wijziging betreft enkele noodzakelijke actualisaties.

Met het nieuwe besluit wordt geregeld dat het besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan beroepsbeoefenaren (medeplegersboete) is aangepast aan de nieuwe topstructuur van de Belastingdienst. Verder zijn een aantal onderdelen aangepast vanwege de gewijzigde inkeerregeling.

Tevens zijn wijzigingen opgenomen met betrekking tot de uitbreiding van artikel 11 van de Wet op de Internationale Bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) met een boetegrondslag voor het niet voldoen aan de nieuwe informatieverplichting voor meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. Hiermee wordt geregeld dat de hoogte van de in dit verband op te leggen vergrijpboete wordt bepaald in overleg met de vaktechnisch coördinator formeel recht. Er zal terughoudend worden omgegaan met het opleggen van een vergrijpboete voor meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarvan de eerste stap van de implementatie is gezet voor 1 juli 2020.

Het gewijzigde besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. Het onderdeel met betrekking tot de vergrijpboete voor het niet voldoen aan de informatieplicht voor meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies treedt in werking met ingang van 1 juli 2020.

[Nieuwsbron]

Editie: 31 december

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Rubriek: Bronbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  714
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen