Hof Amsterdam oordeelt dat de bewijslast dat sprake is van laden en lossen en niet van parkeren ligt bij de belanghebbende die zich op deze uitzondering beroept.

X is het niet eens met een naheffingsaanslag parkeerbelasting van de gemeente Amsterdam.

Hof Amsterdam oordeelt dat de bewijslast dat sprake is van laden en lossen en niet van parkeren ligt bij de belanghebbende die zich op deze uitzondering beroept. Als de gemeente – in dit geval met foto’s van de scanauto – aannemelijk te maken dat de auto stil stond zonder dat parkeerbelasting is betaald, dan is het aan belanghebbende om feiten en omstandigheden te stellen die tot de conclusie leiden dat sprake is van onmiddellijk laden en lossen. De verklaring van X over het uitladen van een barbecue is te weinig consistent om te kunnen aannemelijk dat op het moment van naheffing sprake was van laden en lossen. Het hof oordeelt verder dat in de naheffingsaanslag terecht de feitelijke parkeerbelasting is nageheven naar het tarief van één uur. De gemeente hoeft dit niet expliciet te beslissen in de verordening, voldoende is dat uit de verordening kenbaar wordt gemaakt dat naar de parkeerduur van een uur wordt nageheven. Daaraan is in dit geval voldaan.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 234

Gemeentewet 225

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 19 mei

38

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen