Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur redelijkerwijs alle vragen die in de informatiebeschikkingen zijn opgenomen aan X bv kon stellen. Er is geen sprake van een ‘fishing expedition’. Uit een credit application blijkt namelijk al wel dat X bv en C Ltd. gelieerd zijn.

Belanghebbende, X bv, sluit in 2014 een overeenkomst met het op de Maagdeneilanden gevestigde C Ltd. Hierbij wordt overeengekomen dat X bv een vergoeding ontvangt ter grootte van de directe en indirecte kosten vermeerderd met een winstopslag van 10%. Omdat de inspecteur vermoedt dat sprake is van gelieerdheid tussen X bv en C Ltd, geeft hij een informatiebeschikking af voor de VPB voor de jaren 2014 - 2016. Hij wil inzicht hebben in de inkoopfacturen, inkoop-verkoopdocumenten, inkoop- verkoopcontracten, bill of lading, letter of credit, verdere transportdocumenten, SGS rapporten en e-mails. X bv is echter van mening dat geen sprake is van gelieerdheid en dat de gevraagde stukken niet tot haar administratie behoren omdat haar omzet niet afhangt van de overeenkomst. Rechtbank Gelderland oordeelt dat het vermoeden van de inspecteur dat sprake is van gelieerdheid tussen X bv en C Ltd terecht is en dat de informatiebeschikking dan ook terecht is afgegeven.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur redelijkerwijs alle vragen die in de informatiebeschikkingen zijn opgenomen aan X bv kon stellen. Er is geen sprake van een ‘fishing expedition’. Uit een credit application, en verder ook nog uit een verklaring van 11 juni 2015, blijkt namelijk al wel dat X bv en C Ltd. gelieerd zijn. Voor zover dat niet het geval is, konden daarover bij de inspecteur in ieder geval redelijkerwijs twijfels ontstaan. Daarnaast is de blote stelling van X bv dat zij en C Ltd. “op geen enkele manier aan elkaar gelieerd zijn" volstrekt onvoldoende. De inspecteur heeft er redelijkerwijs belang bij om te controleren of X bv de belastbare winst kon berekenen, zoals afgesproken, op basis van de cost-plusmethode. Omdat het hof geloof hecht aan de opmerking van X bv dat zij niet beschikt en ook niet meer kan beschikken over meer informatie of meer of andere bescheiden dan zij heeft verstrekt, geeft het hof geen nadere termijn om alsnog aan het informatieverzoek te voldoen.

Lees ook het thema Informatieverplichting.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8b

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 19 mei

20

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen