Hof Den Haag oordeelt dat het economisch belang niet op 12 mei 2010 is overgedragen aan de kinderen. Verder is op 24 februari 2012 iets geheel anders geleverd dan is overeengekomen op 12 mei 2010. De inspecteur heeft terecht een uitdeling in aanmerking genomen.

Belanghebbende, X, houdt de aandelen in A bv. In 2010 verkoopt A bv een perceel bouwgrond aan de minderjarige kinderen van X. Op het perceel worden in 2010 - 2012 acht bedrijfsunits, een showroom en een overdekte kraanhal gerealiseerd. Op 24 februari 2012 wordt de akte van levering gepasseerd. De verkoopprijs bedraagt € 209.000. De inspecteur legt een IB-navorderingsaanslag op aan dga X. Volgens de inspecteur is namelijk sprake van een uitdeling van € 240.000, doordat is uitgegaan van de prijs van bouwgrond, terwijl ten tijde van de levering de onroerende zaken bijna waren voltooid. Rechtbank Den Haag oordeelt dat bij de verkoop van de grond inderdaad sprake is van een winstuitdeling. Uit de stukken volgt namelijk niet dat op 12 mei 2010 reeds een perfecte koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Hof Den Haag oordeelt dat het economisch belang niet op 12 mei 2010 is overgedragen aan de kinderen. Verder is op 24 februari 2012 iets geheel anders geleverd dan is overeengekomen op 12 mei 2010. Nu op 12 mei 2010 geen perfecte koopovereenkomst tot stand is gekomen, moet worden uitgegaan van de waarde van de onroerende zaak ten tijde van de levering op 24 februari 2012. De inspecteur maakt ook aannemelijk dat de waarde van de onroerende zaak in het economische verkeer minimaal € 300.000 bedraagt en dat een bevoordelingsbedoeling aanwezig is. Het is ook aannemelijk dat ten tijde van de levering op 24 februari 2012 acht bedrijfsunits gereed waren en per 1 maart 2012 beschikbaar waren voor de verhuur. Het is dan ook redelijk dat de inspecteur uitgaat van een waarde in het economische verkeer van de onroerende zaak ten tijde van de levering van € 837.043. De navorderingsaanslag 2012 is niet naar een te hoog bedrag opgelegd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 4.13

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Hof Den Haag

Editie: 19 mei

8

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen