De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst van de Belastingdienst heeft de vraag beantwoord of de kosten van hyperbare zuurstoftherapie aftrekbaar zijn als uitgaven voor specifieke zorgkosten.

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst van de Belastingdienst heeft een positief standpunt ingenomen over de aftrekbaarheid van de kosten van hyperbare zuurstoftherapie als uitgaven voor specifieke zorgkosten. Beoordeeld is het geval van een belastingplichtige die aan een coronabesmetting langdurige cognitieve klachten heeft overgehouden, ook wel postcovidsyndroom genoemd. Ter behandeling hiervan gaat zij hyperbare zuurstoftherapie volgen. Zij is hiervoor doorverwezen door een medisch specialist. De therapie wordt uitgevoerd in een privékliniek. Het behandeltraject bestaat uit een intakegesprek met een arts, een intakegesprek met een verpleegkundige, de hyperbare zuurstofbehandeling (meerdere keren) en een telefonisch consult na 3 maanden.

Omdat er (nog) onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor deze behandeling bij het postcovidsyndroom worden de kosten niet door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Volgens de Kennisgroep zijn de kosten van hyperbare zuurstoftherapie aftrekbaar als uitgaven voor specifieke zorgkosten, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan. Er moet sprake zijn van drukkende uitgaven voor genees- en heelkundige hulp, die zijn gedaan wegens ziekte. Bovendien moet het aannemelijk zijn dat belastingplichtige zich redelijkerwijs gedrongen heeft kunnen voelen tot het doen van deze uitgaven.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 19 mei

13

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen