Advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona concludeert dat Nederland niet in strijd met het EU-recht handelt door de algemene heffingskorting tijdsevenredig te verminderen. Nederland mag rekening houden met de tijd die Zyla in 2013 premieplichtig in Nederland is geweest.

K. M. Zyla heeft de Poolse nationaliteit en woont en werkt in 2013 zes maanden in Nederland. In deze periode is zij in Nederland verplicht verzekerd en premieplichtig voor de volksverzekeringen. Zyla keert in 2013 weer terug naar Polen, waar zij niet is verzekerd, omdat zij in Polen onvoldoende inkomen genereert. De inspecteur vermindert het premiedeel van de algemene heffingskorting tijdsevenredig naar verhouding tot de tijd waarin Zyla in 2013 premieplichtig in Nederland is geweest. Zyla stelt dat zij recht heeft op de volledige heffingskorting en dat er sprake is van discriminatie naar woonplaats. De Hoge Raad stelt een prejudiciële vraag in deze zaak (V-N 2017/25.10).

Advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona concludeert dat Nederland niet in strijd met het EU-recht handelt door het premiedeel van de algemene heffingskorting tijdsevenredig te verminderen. Volgens de A-G mag Nederland rekening houden met de tijd die Zyla in 2013 premieplichtig in Nederland is geweest. De A-G acht daarbij niet van belang dat Zyla in 2013 nagenoeg haar gehele inkomen in Nederland heeft verworven.

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 45

Wet inkomstenbelasting 2001 8.10

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 26

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting, Europees belastingrecht

Editie: 12 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie (Advocaat-Generaal)

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

  523
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen