Voor zonnepaneelhouders die geen teruggaafbelang hebben en waarin de omzet minder dan € 1800 per jaar is, is binnenkort aanmelding voor de kleineondernemingsregeling niet meer nodig. Dit betekent in de praktijk een vrijwillige registratiedrempel. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan de Tweede Kamer.

De goedkeuring wordt, vooruitlopend op wetgeving, opgenomen in een beleidsbesluit.

Ook is de Belastingdienst bezig met automatisering van het aanmeldproces en zal rond juni 2021 een digitaal formulier beschikbaar zijn. Dit moet de dienstverlening aan zonnepaneelhouders bevorderen. Zonnepaneelhouders die wel een teruggaafbelang hebben, kunnen zich voor de teruggaaf van de BTW gewoon blijven aanmelden en pas het jaar na de aanschaf van de zonnepanelen de kleineondernemersregeling toepassen. Vijlbrief zet zich actief in om ook voor deze groep te zoeken naar een verdere vereenvoudiging. Momenteel vinden onderhandelingen plaats over een nieuwe richtlijn die de lidstaten meer vrijheid moet bieden bij het vaststellen van verlaagde BTW-tarieven.

In dezelfde brief gaat Vijlbrief ook in op de box 3-heffing. Er is geen reden om voor de komende vijf jaar van de huidige parameters af te wijken. Wel wordt het basisjaar in de wet alsnog gewijzigd. Het voornemen is om de wetswijziging met Prinsjesdag naar de Kamer te sturen. Voor die tijd zal er duidelijkheid over zijn of het nodig en mogelijk is om de wijziging met terugwerkende kracht in werking te laten treden.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 29 april

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen