Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de kentekengegevens van de kampeerauto's op de zaak betrekking hebbende stukken zijn die de inspecteur in bezwaar voorafgaand aan het hoorgesprek ter inzage had moeten geven.

X doet BPM-aangifte voor drie kampeerauto's. In de bezwaarfase vraagt X voorafgaand aan het hoorgesprek om inzage in de kentekengegevens. Die heeft X nodig om de data van de tenaamstellingen op te vragen, zodat een beroep kan worden gedaan op (extra) leeftijdskortingen of om rentevergoedingen.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de kentekengegevens op de zaak betrekking hebbende stukken zijn die de inspecteur in bezwaar ter inzage had moeten geven. Door dit niet te doen, is het inzagerecht geschonden en was het hoorgesprek ook niet zinvol. De hoorplicht is daarom ook geschonden. Het beroep van X is gegrond. Volgt terugwijzing naar de inspecteur. X krijgt wegens het overschrijden van de redelijke termijn een immateriële schadevergoeding van € 1000 en een proceskostenvergoeding van in totaal € 2658.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 7:4

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Editie: 29 april

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen