De Minister van Financiën heeft het wetsvoorstel dat strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbende (UBO) van trusts en soortgelijke juridische constructies, naar de Tweede Kamer gestuurd.

De reikwijdte van dit wetsvoorstel strekt zich uit tot trustees of de personen die in een soortgelijke juridische constructie een vergelijkbare positie bekleden als trustees in een trust, in Nederland woonachtig of gevestigd zijn, of, indien trustees buiten de Europese Unie woonachtig of gevestigd zijn, waarvan de trustees namens de trust of soortgelijke juridische constructie in Nederland een zakelijke relatie aangaan of onroerend goed verwerven. Deze verplichting vloeit voort uit de Europese vierde anti-witwasrichtlijn. De implementatie diende uiterlijk op 10 maart 2020 te zijn gerealiseerd.

Aan het wetsvoorstel ging een internetconsultatie vooraf (V-N 2020/23.33).

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Fiscaal ondernemingsrecht, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 29 april

0

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen