Rechtbank Gelderland oordeelt dat de BOR ook van toepassing is op de uitbreidingen in D bv en F bv. Er is namelijk sprake van één objectieve onderneming. Dan is niet van belang dat een deel van het ondernemingsvermogen van B bv binnen een jaar voor het overlijden van oma is verkregen.

Oma Q houdt de aandelen in A bv, een holding van een familieconcern dat actief is op het gebied van brood en banket. A bv houdt de aandelen in B bv, de werkmaatschappij, die weer belangen heeft in diverse vennootschappen. In 2015 en 2016 breidt B bv haar belangen uit via deelnames in C Ltd., D bv, E bv en F bv. A bv en B bv beschikken ook over forse bedragen aan liquide middelen en effecten. Oma overlijdt op 22 maart 2016. Haar erfgenamen zijn haar 2 kinderen en 4 kleinkinderen. De inspecteur wijkt af van de aangifte erfbelasting. Volgens de inspecteur bestaat namelijk geen recht op toepassing van de BOR voor de belangen in C Ltd., D bv en F bv. Verder merkt hij zowel de liquide middelen als de effecten als duurzaam overtollig aan. Kleindochter X is het hier niet mee eens. De inspecteur komt aan het bezwaar tegemoet en merkt de liquide middelen van B bv niet meer als duurzaam overtollig aan en staat toepassing van de BOR op het belang in C Ltd. toe.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de BOR ook van toepassing is op de uitbreidingen in D bv en F bv. Er is namelijk sprake van één objectieve onderneming. Dan is niet van belang dat een deel van het ondernemingsvermogen van B bv binnen een jaar voor het overlijden van oma is verkregen. Het hof verwijst hierbij naar het, recente, arrest van de Hoge Raad van 21 april 2023 (21/04462, V-N 2023/19.6). Ten aanzien van de liquide middelen oordeelt de rechtbank dat X aannemelijk maakt dat een deel van de liquide middelen en effecten op de balans van A bv tot het ondernemingsvermogen behoort, omdat dit wordt aangehouden ter versteviging van de door B bv gedreven onderneming. De rechtbank stelt de buffer vast op € 29,75 mln, zoals door X becijfert.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Successiewet 1956 35d

Successiewet 1956 35c

Instantie: Rechtbank Gelderland

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Editie: 25 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

782

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen