Rechtbank Den Haag oordeelt dat de bv op de peildatum nog niet bestond, zodat er dat moment ook nog geen stortingsverplichting was. De rendementsgrondslag wordt op 1 januari 2017 vastgesteld en dit voordeel wordt vervolgens naar tijdsgelang herrekend.

X vestigt zich vanuit Curaçao in Nederland en staat vanaf 16 januari 2017 in de Basisregistratie Personen. In geschil is zijn voordeel uit sparen en beleggen van 2017. Op 13 januari 2017 is door X een bv opgericht. X neemt in verband daarmee een schuld op van € 1.700.000, zijnde het nog te storten agio. Die schuld is verrekend door het cederen van een vordering die X op een derde had.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de bv op de peildatum nog niet bestond, zodat er dat moment ook nog geen stortingsverplichting was. De rendementsgrondslag moet aan het begin van het kalenderjaar worden vastgesteld en dit voordeel wordt vervolgens naar tijdsgelang herrekend. Met betrekking tot het verleende rechtsherstel van box 3 is door de inspecteur ten onrechte geen rekening gehouden het daadwerkelijke door X behaalde rendement. Het beroep van X is slechts in zoverre gegrond.

Lees ook het thema Box 3 en het Dossier Box 3.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Wet inkomstenbelasting 2001 7.7

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Instantie: Rechtbank Den Haag

Editie: 14 februari

37

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen