Rechtbank Gelderland oordeelt dat er geen reden is om te twijfelen aan de deskundigheid, de betrouwbaarheid en de werkwijze van Domein roerende zaken, nadat een aantal medewerkers daarvan als getuige is gehoord. X maakt de schade aan de Maserati wel aannemelijk.

X doet BPM-aangifte voor een Maserati met schade en voldoet € 5410. De herstelkosten met een uurloon van € 150 zijn hierbij voor 100% als waardevermindering in aanmerking genomen. Na hertaxatie door Domein roerende zaken volgt een teruggaaf door de inspecteur van € 812. De herstelkosten met een uurloon van € 92,50 zijn hierbij voor 81% afgetrokken. In geschil is primair of de taxatie door Domein roerende zaken als partijdeskundige betrouwbaar is.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat er geen reden is om te twijfelen aan de deskundigheid, de betrouwbaarheid en de werkwijze van Domein roerende zaken, nadat een aantal medewerkers daarvan als getuige is gehoord. De schadecalculatie van X wordt echter gevolgd, omdat die niet voldoende door de inspecteur is weersproken en een uurtarief van € 92,50 voor een Maserati aan de lage kant is. Het beroep van de inspecteur op interne compensatie is ook niet voldoende onderbouwd. X maakt niet aannemelijk dat voor de herstelkosten een hoger percentage dan 81 als vermindering heeft te gelden. Het beroep van X is gegrond. Er volgt een aanvullende teruggaaf van € 2695. Wegens het overschrijden van de redelijke termijn krijgt X voorts een immateriële schadevergoeding van € 3000.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 3:49

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 15 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

Instantie: Rechtbank Gelderland

  156
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen