Hof Den Haag beslist dat een omzetbelastingvordering over eerdere jaren niet gesaldeerd mag worden met de verschuldigde omzetbelasting over een later jaar. X had daarvoor suppletieaangiftes moeten doen.

Onderneemster, X, geeft interieuradvies. Over het jaar 2012 dient X maandelijks nihilaangiften omzetbelasting in. Op basis van de aangifte IB/PVV 2012, waaruit een nog verschuldigd bedrag aan omzetbelasting 2012 blijkt, legt de inspecteur X een naheffingsaanslag omzetbelasting met een verzuimboete op. Het bedrag van de naheffing is niet in geschil. In geschil is of bij het opleggen van de aanslag over het jaar 2012 terecht geen rekening is gehouden met een omzetbelastingvordering over voorgaande jaren. Wat betreft de verzuimboete stelt X dat sprake is van afwezigheid van alle schuld.  

Volgens Hof Den Haag kan een omzetbelastingvordering over voorgaande jaren niet in de aanslag over een later jaar met de over dat jaar verschuldigde omzetbelasting worden gesaldeerd. X had, zodra zij constateerde dat een aangifte over een tijdvak onjuist of onvolledig was gedaan, een suppletieaangifte over dat tijdvak moeten indienen met de correcte gegevens. Het hof verklaart zich onbevoegd met betrekking tot de stelling van X dat de inspecteur ten onrechte geen ambtshalve teruggaven heeft verleend over de jaren 2010 en eerder. Het beroep op avas faalt. Van X mag als ondernemer worden verwacht dat zij kennis heeft of zich laat voorlichten over de regelgeving in de omzetbelasting. Het hoger beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 20

Algemene wet inzake rijksbelastingen 65

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67c

Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 15

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Omzetbelasting, Bronbelasting

Editie: 15 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

  806
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen