Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Bulgarije niet in strijd met het EU-recht handelt door bronbelasting te heffen over de fictieve rente die Viva onder marktomstandigheden aan InterV zou moeten betalen over een door haar verstrekte renteloze lening.

Het Luxemburgse InterV Investment Sàrl houdt de aandelen in het Bulgaarse Viva Telecom Bulgaria EOOD. In 2013 verstrekt InterV een converteerbare renteloze lening aan Viva. Volgens de Bulgaarse Belastingdienst is Viva in verband met deze renteloze lening bronbelasting verschuldigd, omdat er sprake is van ‘belastingontwijking’. Volgens Viva is echter bronheffing berekend over fictieve rente-inkomsten zonder dat rekening is gehouden met een aangetoond economisch belang om een renteloze lening toe te kennen. De Bulgaarse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Bulgarije niet in strijd met het EU-recht handelt door bronbelasting te heffen over de fictieve rente die Viva onder marktomstandigheden aan InterV zou moeten betalen over een door haar verstrekte renteloze lening. Het is ook niet in strijd met het EU-recht wanneer die bronbelasting wordt geheven over de brutorente zonder dat in dat stadium aan die lening verbonden kosten kunnen worden afgetrokken. Daarnaast gelden voor de voorwaarden die aan de, latere, aftrek worden gesteld bepaalde beperkingen.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Vennootschapsbelasting

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Editie: 25 februari

47

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen