Het Hof van Justitie EU oordeelt dat art. 5 AVG van toepassing is op het verzamelen door de Letse Belastingdienst van informatie die een aanzienlijke hoeveelheid persoonsgegevens inhoudt. Het is niet in strijd met de AVG dat SS SIA door de Letse Belastingdienst kan worden verplicht om de informatie te verstrekken.

Het Letse SS SAI biedt internetadvertentiediensten aan. In 2018 verzoekt de Letse Belastingdienst SS SIA om toegang te verlenen tot de chassisnummers van de voertuigen die in de advertenties op het internetportaal worden aangeboden. Ook wil de Belastingdienst de telefoonnummers van de verkopers. SS SIA acht dit in strijd met de in de AVG neergelegde beginselen van evenredigheid en van minimale verwerking van persoonsgegevens. De Letse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat art. 5 AVG van toepassing is op het verzamelen door de Letse Belastingdienst van informatie die een aanzienlijke hoeveelheid persoonsgegevens inhoudt. Verder geldt ook dat de Letse Belastingdienst niet mag afwijken van art. 5 AVG wanneer niet een dergelijk recht is toegekend bij een wetgevingsmaatregel in de zin van art. 23 lid 1 AVG. Het is niet in strijd met de AVG dat SS SIA door de Letse Belastingdienst kan worden verplicht om informatie te verstrekken over de belastingplichtigen die advertenties in een van de rubrieken van het internetportaal hebben geplaatst. De betrokken gegevens moeten dan wel met name noodzakelijk zijn voor de specifieke doeleinden waarvoor zij worden verzameld. Verder mag het tijdvak waarin die gegevens worden verzameld niet langer zijn dan strikt noodzakelijk om de doelstelling van algemeen belang te verwezenlijken.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Editie: 25 februari

49

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen