Bij het toezien op de juistheid van belastingaangiften en toeslagenaanvragen is door de Belastingdienst geselecteerd op nationaliteit, buitenlandse afkomst en migratie-achtergrond. Dat blijkt uit de voorbeelden die PwC heeft aangetroffen bij het onderzoek naar de effecten van de FSV en die zijn verstrekt aan de Tweede Kamer.

De voorbeelden zijn verstrekt als bijlage bij de brief van staatssecretaris Van Rij bij de antwoorden op de Kamervragen van het lid Azarkan (Denk) over risicoselectie. De voorbeelden zijn ingedeeld in drie categorieën: individuele casussen, analyses en instructiedocumenten, memo’s en presentaties. Daarnaast gaat het in de voorbeelden om ongepast en onprofessioneel taalgebruik.

Van Rij wil onderscheid gaan maken tussen de verantwoordelijkheid van de Belastingdienst en de verantwoordelijkheid van individuele ambtenaren. Verder wil hij de lopende gesprekken met de Belastingdienst over rechtsstatelijk handelen en het toepassen van de menselijke maat intensiveren.

De Belastingdienst heeft verschillende stappen gezet om discriminatie in de risicoselectie te voorkomen. De Kamer wordt hierover nader geïnformeerd in de eerstvolgende kwartaalrapportage Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB). Tevens wordt samen met Toeslagen en Douane gewerkt aan een nieuw waarborgenkader, waarmee de rechtmatigheid en transparantie van selectie-instrumenten (beter) gegarandeerd kan worden. Dit waarborgenkader wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 vastgesteld.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 25 februari

20

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen