Advocaat-generaal IJzerman is het eens met X dat het gehele digitale bestand met gegevens over gastouders moet worden aangemerkt als een op de zaak betrekking hebbend stuk als bedoeld in art. 8:42 Awb en (al dan niet in geprinte vorm) had moeten worden verstrekt door de inspecteur aan de belastingrechter.

X is het niet eens met een navorderingsaanslag IB/PVV 2007. De navorderingsaanslag betreft inkomsten uit gastouderschap die X niet heeft opgegeven, maar waarvoor de zoon van X wel toeslag heeft aangevraagd. De inspecteur baseert de navorderingsaanslag op een controlebestand met gegevens van gastouders. Hof 's-Hertogenbosch vernietigt met toepassing van art. 8:31 Awb de navorderingsaanslag, omdat de inspecteur verzuimt het bestand in het geding te brengen. Door dit verzuim, wordt de inspecteur geacht het bewijs van het bestaan van een nieuw feit niet aannemelijk te hebben gemaakt, aldus het hof. De Hoge Raad oordeelt dat het hof geen toepassing had mogen geven aan art. 8:31 Awb zonder partijen in de gelegenheid te stellen zich daarover uit te spreken (HR 3 april 2015, nr. 14/04129, BNB 2015/119, V-N 2015/18.8). De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof Arnhem-Leeuwarden voor nader onderzoek. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het controlebestand met gegevens van gastouders niet in zijn geheel een op de zaak betrekking hebbende stuk is als bedoeld in art. 8:42 Awb.

Advocaat-generaal IJzerman is het eens met X dat het gehele digitale bestand met gegevens over gastouders moet worden aangemerkt als een op de zaak betrekking hebbend stuk als bedoeld in art. 8:42 Awb en (al dan niet in geprinte vorm) had moeten worden verstrekt door de inspecteur aan de belastingrechter. Volgens de A-G is een database waarin gegevens voorkomen die betrekking hebben op een bepaalde zaak, aan te merken als een op de zaak betrekking hebbend stuk. Dat betekent dat de inspecteur in principe slechts aan zijn verplichting kon voldoen door het overleggen van een print van het gehele bestand, of door inzicht te geven in de werking en inhoud van de database. De A-G adviseert de Hoge Raad het cassatieberoep van X gegrond te verklaren en de zaak opnieuw te verwijzen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:42

Algemene wet bestuursrecht 8:31

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Editie: 26 oktober

9

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen