Rechtbank Gelderland stelt na een uitgebreide analyse vast dat gemeente X, naast het uitvoeren van werkzaamheden die zij op grond van de Wet milieubeheer is gehouden te verrichten, geen andersoortige dienst verricht met betrekking tot de inzameling van huishoudelijk afval.

Naar aanleiding van een bekendmaking van het Ministerie van Financiën legt de inspecteur correctiebeschikkingen BTW-compensatiefonds en BTW-naheffingsaanslagen op aan gemeente X. Volgens deze bekendmaking is de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval en de registratie daarvan door gemeenten een dienst tegen vergoeding die is onderworpen aan de BTW-heffing. X is echter van mening dat zij voor de activiteiten die zien op het beheer van huishoudelijk afval binnen de eigen gemeente optreedt als niet-ondernemer. Zij neemt de voorbelasting op deze kosten daarom op in de opgaven BCF.

Rechtbank Gelderland stelt na een uitgebreide analyse vast dat gemeente X, naast het uitvoeren van werkzaamheden die zij op grond van de Wet milieubeheer is gehouden te verrichten, geen andersoortige dienst verricht met betrekking tot de inzameling van huishoudelijk afval. Uit de overeenkomsten kan niet worden afgeleid dat sprake is van een rechtsbetrekking op grond waarvan de gemeente informatie over verpakkingsafval verkoopt en in ruil daarvoor een vergoeding ontvangt. De rechtbank vernietigt de naheffingsaanslagen en de correcties BCF.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op het BTW-compensatiefonds 4

Instantie: Rechtbank Gelderland

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 1 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

188

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen