De Hoge Raad oordeelt dat bij het toepassen van de koerslijst van Eurotaxglass’s met de 5% negatieve factor ‘marktsituatie handelaar’ rekening mag worden gehouden. Anders is niet uitgesloten dat de auto wordt onderworpen aan een hogere BPM dan gelijksoortige in het binnenland verhandelde en geregistreerde auto's.

X bv doet BPM-aangifte voor een uit Italië afkomstige auto. In geschil is de toepassing van de bijstelling 'dealersituatie' op de koerslijstwaarde van Eurotaxglass’s. Volgens Hof 's-Hertogenbosch is het niet toegestaan om deze negatieve correctie van 5% aan te brengen. X bv stelt vergeefs dat zij als officiële (merk)dealer hogere overheadskosten heeft, zoals een prestigieuze showroom, hooggeschoold personeel en gebondenheid aan officiële distributieovereenkomsten. X bv gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat bij het toepassen van de koerslijst met de factor ‘marktsituatie handelaar’ rekening mag worden gehouden. Anders is niet uitgesloten dat de auto wordt onderworpen aan een hogere BPM dan gelijksoortige in het binnenland verhandelde en geregistreerde auto's. X bv hoeft voor de waardedruk geen nader bewijs aan te leveren. Niet in geschil is namelijk dat de koerslijst algemeen wordt toegepast bij de inkoop van gebruikte auto's door wederverkopers in Nederland. Het beroep van X bv is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 110

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 18 november

Informatiesoort: VN Vandaag

  561
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen